ดริด่เตียน

ดริด่เตียนVue d'ensemble

Dernier match
2668
Dernière mise à jour
MMR solo
2115
Dernière mise à jour
MMR de groupe
2,322-2,119-113
Record
50.99%
Pourcentage de victoire
Rôles et lanesFrom Recently Analyzed Matches
55% Cœur
Hors ligne
Cœur Breakdown:
82% Hors ligne
11% Zone Sécurisée
5% Ligne du milieu
2% Itinérance
0% Jungle
45% Support
Hors ligne
Support Breakdown:
64% Hors ligne
33% Zone Sécurisée
2% Itinérance
0% Jungle
0% Ligne du milieu
Héros les Plus JouésTous les temps
Parties
209
% Victoire
51.67%
VMC
2,61
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 93.55%116 Support
 • 6.45%8 Cœur
Lane
Bout de chemin
  RatioParties Voie
 • 34.68%43 Hors ligne
 • 30.65%38 Itinérance
 • 26.61%33 Zone Sécurisée
 • 4.03%5 Jungle
 • 4.03%5 Ligne du milieu
Parties
126
% Victoire
58.73%
VMC
2,85
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 81.48%44 Support
 • 18.52%10 Cœur
Lane
Voie sûre
  RatioParties Voie
 • 48.15%26 Zone Sécurisée
 • 29.63%16 Hors ligne
 • 18.52%10 Itinérance
 • 1.85%1 Jungle
 • 1.85%1 Ligne du milieu
Parties
111
% Victoire
63.06%
VMC
3,20
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 60.26%47 Support
 • 39.74%31 Cœur
Lane
Bout de chemin
  RatioParties Voie
 • 46.15%36 Hors ligne
 • 28.21%22 Itinérance
 • 23.08%18 Zone Sécurisée
 • 2.56%2 Ligne du milieu
Parties
110
% Victoire
60.00%
VMC
3,23
Rôle
Cœur
  RatioParties Rôle
 • 95.24%40 Cœur
 • 4.76%2 Support
Lane
Bout de chemin
  RatioParties Voie
 • 95.24%40 Hors ligne
 • 2.38%1 Jungle
 • 2.38%1 Ligne du milieu
Parties
109
% Victoire
43.12%
VMC
2,16
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 88.24%30 Support
 • 11.76%4 Cœur
Lane
Bout de chemin
  RatioParties Voie
 • 44.12%15 Hors ligne
 • 35.29%12 Zone Sécurisée
 • 14.71%5 Itinérance
 • 5.88%2 Ligne du milieu
Parties
92
% Victoire
52.17%
VMC
2,20
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 93.88%46 Support
 • 6.12%3 Cœur
Lane
Voie sûre
  RatioParties Voie
 • 69.39%34 Zone Sécurisée
 • 14.29%7 Hors ligne
 • 12.24%6 Itinérance
 • 4.08%2 Jungle
Parties
77
% Victoire
45.45%
VMC
2,52
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 80.00%28 Support
 • 20.00%7 Cœur
Lane
Itinérance 
  RatioParties Voie
 • 37.14%13 Itinérance
 • 28.57%10 Hors ligne
 • 22.86%8 Zone Sécurisée
 • 8.57%3 Ligne du milieu
 • 2.86%1 Jungle
Parties
76
% Victoire
53.95%
VMC
2,81
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 91.67%22 Support
 • 8.33%2 Cœur
Lane
Bout de chemin
  RatioParties Voie
 • 41.67%10 Hors ligne
 • 37.50%9 Zone Sécurisée
 • 20.83%5 Itinérance
Parties
76
% Victoire
56.58%
VMC
3,53
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 80.00%20 Support
 • 20.00%5 Cœur
Lane
Voie sûre
  RatioParties Voie
 • 60.00%15 Zone Sécurisée
 • 24.00%6 Hors ligne
 • 12.00%3 Itinérance
 • 4.00%1 Jungle
Parties
73
% Victoire
58.90%
VMC
3,38
Rôle
Support
  RatioParties Rôle
 • 73.68%42 Support
 • 26.32%15 Cœur
Lane
Voie sûre
  RatioParties Voie
 • 63.16%36 Zone Sécurisée
 • 29.82%17 Hors ligne
 • 5.26%3 Itinérance
 • 1.75%1 Ligne du milieu
Dernières parties
Héros
Dark Willow
compétence normale
Résultat
Abandonné
Type
Normal
All Pick
Durée
19:00
VMC
0/3/0
Héros
Dark Willow
Aucune statistique enregistrée
Résultat
Match perdu
Type
Normal
All Pick
Durée
01:02
VMC
1/0/0
Héros
Dark Willow
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Normal
All Pick
Durée
57:51
VMC
18/9/34
Héros
Dark Willow
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Normal
All Pick
Durée
51:06
VMC
9/8/15
Héros
Dark Willow
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Normal
All Pick
Durée
43:42
VMC
8/3/16
Héros
Dark Willow
compétence normale
Résultat
Match gagné
Type
Normal
All Pick
Durée
36:04
VMC
7/5/17
Héros
Dark Willow
compétence normale
Résultat
Match gagné
Type
Normal
All Pick
Durée
46:55
VMC
13/3/25
Héros
Dark Willow
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Normalx4
Turbo
Durée
19:37
VMC
6/11/4
Héros
Dark Willow
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Normalx5
Turbo
Durée
20:37
VMC
6/5/9
Héros
Earth Spirit
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Classéx3
All Pick
Durée
42:31
VMC
7/11/25
Héros
Enigma
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Normal
All Pick
Durée
51:53
VMC
8/9/14
Héros
Enigma
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Classéx3
All Pick
Durée
32:59
VMC
2/13/6
Héros
Earthshaker
compétence normale
Résultat
Match gagné
Type
Classéx3
All Pick
Durée
52:52
VMC
5/9/31
Héros
Pudge
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Classéx3
All Pick
Durée
46:28
VMC
4/14/16
Héros
Pangolier
compétence normale
Résultat
Match perdu
Type
Classéx3
All Pick
Durée
41:22
VMC
5/10/13
5,695 Points ArbirairesHaut-faits récents
Activitéles 3 derniers mois
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

2018-12-25

Record: 3-3

2018-12-26

Record: 1-2

2018-12-27

Record: 3-1

2018-12-28

Record: 7-1

2018-12-29

Record: 3-0

2018-12-30

Record: 4-1

2018-12-31

Record: 4-2
janv 2019

2019-01-01

Record: 3-7

2019-01-02

Record: 2-2

2019-01-03

Record: 1-6

2019-01-04

Record: 1-0

2019-01-05

Record: 3-2

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 2-0

2019-01-12

Record: 5-3

2019-01-13

Record: 1-4

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 2-1

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-1

2019-01-18

Record: 4-1

2019-01-19

Record: 1-5

2019-01-20

Record: 1-1

2019-01-21

Record: 4-1

2019-01-22

Record: 3-3

2019-01-23

Record: 1-1

2019-01-24

Record: 4-1

2019-01-25

Record: 3-3

2019-01-26

Record: 4-2

2019-01-27

Record: 3-3

2019-01-28

Record: 1-3

2019-01-29

Record: 3-0

2019-01-30

Record: 1-2

2019-01-31

Record: 6-2
Fév

2019-02-01

Record: 2-0

2019-02-02

Record: 3-1

2019-02-03

Record: 1-1

2019-02-04

Record: 0-2

2019-02-05

Record: 2-1

2019-02-06

Record: 1-0

2019-02-07

Record: 0-5

2019-02-08

Record: 2-4

2019-02-09

Record: 1-6

2019-02-10

Record: 4-0

2019-02-11

Record: 2-0

2019-02-12

Record: 1-4

2019-02-13

Record: 1-2

2019-02-14

Record: 0-1

2019-02-15

Record: 2-2

2019-02-16

Record: 2-4

2019-02-17

Record: 1-5

2019-02-18

Record: 1-3

2019-02-19

Record: 3-1

2019-02-20

Record: 3-3

2019-02-21

Record: 2-2

2019-02-22

Record: 1-1

2019-02-23

Record: 3-1

2019-02-24

Record: 2-1

2019-02-25

Record: 3-1

2019-02-26

Record: 1-5

2019-02-27

Record: 0-1

2019-02-28

Record: 1-2
Mar

2019-03-01

Record: 4-2

2019-03-02

Record: 1-2

2019-03-03

Record: 2-1

2019-03-04

Record: 1-1

2019-03-05

Record: 4-0

2019-03-06

Record: 2-0

2019-03-07

Record: 3-2

2019-03-08

Record: 0-0

2019-03-09

Record: 0-0

2019-03-10

Record: 0-0

2019-03-11

Record: 0-0

2019-03-12

Record: 0-0

2019-03-13

Record: 6-4

2019-03-14

Record: 5-5

2019-03-15

Record: 3-5

2019-03-16

Record: 1-1

2019-03-17

Record: 3-2

2019-03-18

Record: 1-2

2019-03-19

Record: 1-1

2019-03-20

Record: 0-0

2019-03-21

Record: 0-0

2019-03-22

Record: 0-1

2019-03-23

Record: 1-4

2019-03-24

Record: 2-3

2019-03-25

Record: 0-1
Statistiques uniquesTous les temps
Vue d'ensemblePartiesPourcentage de victoire
Statistiques enregistrées4,746
51.01%
Aucune statistique enregistrée88
47.73%
Type de sallePartiesPourcentage de victoire
MM normal2,580
49.61%
MM classé2,105
52.45%
Autre15
60.00%
Mode de jeuPartiesPourcentage de victoire
All Pick4,130
51.26%
Autre479
49.06%
FactionPartiesPourcentage de victoire
Dire2,447
49.65%
Radiant2,299
52.46%
RégionPartiesPourcentage de victoire
Est des États-Unis2,820
51.21%
Ouest des États-Unis1,803
51.47%
Autre123
39.84%
Qualité des données
A-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB+
Plus Subscriber
AmisCette semaine
AmiPartiesPourcentage de victoire
Masih
Masih 3
33.33%
AliasSTEAM_0:0:42170993
NomDernière utilisation
ดริด่เตียน
Tobi
obituchiha
obituchiha2006
Tobito

Dernière mise à jour